متاسفانه  Flash Player 9  بر روی رایانه شما نصب نمی باشد. جهت مشاهده صفحات مجله نياز به این نرم افزار مي باشد.

شما مي توانيد با توجه مرورگر خود برنامه را از لينك هاي زير  دریافت و  بر  روی رایانه خود نصب نمایید.

Internet Explorer

Firefox . Netscape . Safari .  Opera