تماس با ما : 22853530-021
درباره نمایشگاه:

 

 

تاریخ شروع:
يكشنبه 99/05/12 (08/02/2020)
تاریخ پایان:
چهارشنبه 99/05/15 (08/05/2020)
زمان بازدید:
10 الی 18
نوع نمایشگاه:
بین المللی
وب سایت:
تلفن:
02122662845 - 02122662486
فکس:
021-22662847