تماس با ما : 22853530-021
درباره نمایشگاه:

 

 

تاریخ شروع:
پنجشنبه 99/05/02 (07/23/2020)
تاریخ پایان:
يكشنبه 99/05/05 (07/26/2020)
زمان بازدید:
10 الی 18
نوع نمایشگاه:
بین المللی
وب سایت:
تلفن:
021-22662845-6
فکس:
 
021-22662846