تماس با ما : 22853530-021
درباره نمایشگاه:

 

 

تاریخ شروع:
چهارشنبه 99/04/11 (07/01/2020)
تاریخ پایان:
شنبه 99/04/14 (07/04/2020)
نوع نمایشگاه:
بین المللی
وب سایت:
تلفن:
071-36200040
فکس:
071-36200047