تماس با ما : 22853530-021
تاریخ شروع : پنج شنبه 27 مهر 96 Thu 19 October 17
تاریخ پایان : یکشنبه 30 مهر 96 Sun 22 October 17
کشور، شهر و محل برگزاری :
آسیا، خاورمیانه، ایران، استان اصفهان، اصفهان، نمایشگاه بین المللی اصفهان
Asia, Middle East, Iran, Isfahan Province, Isfahan