تماس با ما : 22853530-021
تاریخ برگزاری:
پنج شنبه 23 شهریور الی یک شنبه 26 شهریور 1396
کشور:
ایران
شهر:
تبریز
توضیحات:

دومین نمایشگاه تاسیسات، سیستمهای گرمایشی و سرمایشی 2 ایران - تبریز

محل برگزاری:
نمایشگاه بین المللی تبریز
نشانی:
ایران - تبریز - تبریز-محل دائمی نمایشگاه بین المللی تبریز
وب سایت: