تماس با ما : 22853530-021

 

شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی ج.ا.ایران

تلفن: ۲۲۶۶۲۸۲۸-۲۱۹۱۲۲۸۳-۲۱۹۱۲۵۴۹
وب سایت: www.iranliftex.ir