تماس با ما : 22853530-021

 

9  – 12 تیر

شرکت بین المللی بازرگانی و نمایشگاهی تهران 

تلفن: ۲۲۳۹۷۵۴۰-۲۲۳۹۷۲۹۶-۲۲۳۹۶۹۴۷
وب سایت: www.titexgroup.com