تماس با ما : 22853530-021

سیزدهمین نمایشگاه صنعت ساختمان ارومیه

مکان : نمایشگاه بین المللی ارومیه

تلفن تماس : 33374064-044

سایت : http://www.urmiafair.com

تاریخ برگزاری : 2 الی 5 خرداد