تماس با ما : 22853530-021

نمایشگاه های بین المللی ساختمان

نمایشگاه کلن
کلن , آلمان


06-08 تیر 139

 

 

نمایشگاه برق و انرژی های تجدیدپذیر اروپا نقطه عطفی است که در آن صنایع مرتبط با برق گرد هم می آیند تا اطلاعات جدید را با هم به اشتراک بگذارند و نقطه نظرات خود را در رابطه با فرصت ها و چالش های پیش رو به بحث بگذارند. این اولین رویداد صنعتی است که مخاطبانی از سرتاسر جهان را به خود جذب میکند تا با گفت وگو به راهکارهایی در جهت پیشبرد وضعیت آتی برق در اروپا بپردازند. نمایشگاه برق اروپا همیشه توانسته جلسات بحثی در سطوح بالا فراهم آورد و عرصه ای برای برقراری ارتباط میان بخش های مختلف صنعت برق در جهت مقابله با مسائل پیش روی این صنعت ایجاد کند. نمایشگاه برق اروپا و نمایشگاه جهانی انرژی های تجدیدپذیر اروپا بزرگترین و جامع ترین کنفرانس و نمایشگاه برای بخش فناوری های برق و قدرت اروپا هستند. در هیچ نمایشگاه و کنگره ی دیگری به این اندازه استراتژی های برق و تکنولوژی های مرتبط با آن به طور همزمان ارائه نمی شود.